Geschiedenis

De sectie Educatieve auteurs van de Auteursbond, voorheen Vereniging voor Educatieve Auteurs, is ontstaan vanuit een initiatief van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.

Educatieve auteurs hebben specifieke vragen: zij werken vaak in auteursteams, dragen vaak hun auteursrecht over en organiseren hun schrijfwerk steeds vaker binnen een rechtspersoon.

Om meer specifieke kennis te vergaren en de mogelijkheden van een aparte vereniging voor educatieve auteurs te onderzoeken, startte de VSenV in 2005 met een speciaal project voor educatieve auteurs. Educatief auteur Onno Kalverda werd aangesteld om een online kenniscentrum op te zetten en te bekijken of het mogelijk zou zijn een vereniging van de grond te krijgen. In februari 2006 nam jurist Annemarie van Toorn deze taak van hem over.

Tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van de vereniging in oprichting in april 2006 waren zo’n zeventig educatieve auteurs aanwezig. Er bleek voldoende animo te zijn voor een speciale beroepsvereniging. Eind 2006 was het dan ook eindelijk zo ver, de Vereniging van Educatieve Auteurs werd formeel opgericht. De VvEA heeft altijd nauw samengewerkt met de VSenV. In december 2016 werd het tienjarig bestaan van de Vereniging van Educatieve Auteurs gevierd. Sinds 1 januari 2017 gaat de vereniging verder als Auteursbond, sectie Educatieve Auteurs.