Doelstellingen

  • verbetering van de positie van educatieve auteurs
  • professionalisering van het beroep educatief auteur
  • verbinden en delen van kennis in een netwerk van vakgenoten

Leden van de sectie Educatieve auteurs zijn professionals, die willen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en hart hebben voor leerlingen en studenten.

Wij ondersteunen het werk van educatieve auteurs, onder andere door het verbeteren van de positie van de auteurs ten opzichte van hun opdrachtgevers. Een eerlijke prijs, een goed contract en het bewaken van de rechten van auteurs, dat zijn kernpunten van ons werk.

Schrijven voor het onderwijs is echt een vak! De opkomst van digitale middelen in het onderwijs stelt steeds hogere eisen aan de bekwaamheid van educatieve auteurs. De sectie wil waar mogelijk deze ontwikkeling ondersteunen. Door het actief zoeken naar relevante scholingsmogelijkheden en het inventariseren van behoeften leveren we een bijdrage aan de verdere professionalisering van het beroep.

De wereld van leren en onderwijzen verandert voortdurend. Het is daarom belangrijk dat educatieve auteurs elkaar weten te vinden in een netwerk van professionals. Zo kunnen ze kennis en vaardigheden ontwikkelen en collectieve en individuele zakelijke belangen beter behartigen. We willen ons inzetten voor educatieve auteurs als relevante beroepsgroep met een eigen geluid als het gaat om leren.