Voordelen

Je sluit je aan bij onze beroepsvereniging omdat je regelmatig educatief materiaal schrijft of zelfs leeft van je auteurswerk. Als je lid bent maak je aanspraak op individuele belangenbehartiging en worden je collectieve belangen behartigd. Ook zorg je ervoor dat je meewerkt aan de professionalisering van het vak en het ontwikkelen en delen van kennis en vaardigheden. Als lid maak je deel uit van een netwerk van professionals: (educatieve) auteurs en andere makers van auteursrechtelijk beschermd werk.

Lid worden biedt voordelen, onder meer:

Je kunt terecht bij het bureau en collega-auteurs voor:

 • advies over (bepalingen in) overeenkomsten;
 • inhoudelijke vragen die je tegenkomt tijdens het werk;
 • knelpunten die te maken hebben met ondernemerschap als auteur;
 • een second opinion als je een (vakinhoudelijk) meningsverschil hebt;
 • het vinden van collega-auteurs voor projecten waar je aan werkt;
 • het uitwisselen van ervaringen over vakinhoud, projecten en opdrachtgevers.

Je ontvangt – en deelt – informatie via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, social media over:

andere aspecten die voor de uitoefening van het vak relevant kunnen zijn;

 • de mogelijkheden tot scholing;
 • de wijze waarop je je eigen positie kunt versterken;
 • de wijze waarop uitgeverijen opereren;
 • ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht;

Andere voordelen:

 • via bureau en bestuur inspraak hebben bij ontwikkelingen die van belang zijn voor rechtspositie en portemonnee van de auteur
 • het lidmaatschap van een beroepsvereniging is aftrekbaar voor de belasting;
 • korting op autoverzekering en/of zorgverzekering;
 • mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de SRA.

Word lid