Voorbeeldbrieven

Incasso
Als je opdrachtgever niet reageert op de betalingsherinnering en aanmaning kan je als lid van de auteursbond gebruik maken van de incassodienst van Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders.

Voorbeeldbrieven van een SRA modelbrief Herinnering (mèt betalingstermijn) en van een
SRA modelbrief laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald) vind je hier. Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de SRA een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten.

De aanvragen worden door de SRA- bureaumedewerker afgehandeld. Dit betekent dat er geen rechtstreeks contact nodig is tussen de deurwaarder en  auteur. U kunt uw aanvraag mailen naar: rechtshulp@auteursbond.nl

Een aanvraag voor hulp bij incasso is alleen mogelijk indien het een zuivere vordering betreft.
Dat wil zeggen, je hebt een dienst geleverd op basis van een wederzijds ondertekend contract en er is niet betaald.