Nieuws uit de Auteursbond

De spanning is nauwelijks meer te dragen. Zullen de leden van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs zich aansluiten bij, en dus een sectie worden van de Auteursbond?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de bond op 16 juni in De Balie werd door de aanwezige leden met een overweldigende meerderheid de weg daarvoor in ieder geval vrijgemaakt. Nu is het aan de leden van het Genootschap, dat sinds 1986 bestaat, om de knoop al dan niet door te hakken (cliffhanger!).

Spannend wordt het langzaamaan ook in de Europese Unie. Op 5 juli stemt het Europees Parlement over een modernisering van de Auteursrechtrichtlijn. De European Writer’s Council is tevreden met de uitonderhandelde teksten voor de artikelen 14a-16a die auteurs een betere onderhandelingspositie geven in het vermarkten van digitale content. Andere artikelen, over upload filters en de zogenaamde ‘linkbelasting’, stuiten op fundamentele bezwaren van wetenschappers en internetpioniers. Mocht de tekst het in het parlement niet halen, dan gaat die weer terug naar de onderhandelingstafel.

Op nationaal niveau neemt de Auteursbond actief deel aan de ontwikkelingen binnen het Platform Makers en de Creatieve Coalitie. Samen met andere belangenverenigingen in de creatieve sector sterker staan, is het devies. Het Platform is daarbij specifiek gericht op auteursrechtzaken, terwijl de Coalitie op een meer algemeen niveau de belangen van creatieven wil behartigen (inclusief de algehele inkomenspositie).

Binnen de bond wordt de komende tijd een rondje langs de secties gemaakt om de stemming te peilen over minimumtarieven. Die zouden in sommige sectoren een race to the bottom kunnen voorkomen. Er is echter ook de vrees dat zulke tarieven aanleiding kunnen zijn voor opdrachtgevers om ze als reguliere tarieven te gaan hanteren. Overigens is het niet zeker dat collectieve afspraken zomaar kunnen worden gemaakt. Het mededingingsrecht staat dat niet zomaar toe. Niettemin wordt er tussen belangenorganisaties en de Rijksoverheid gezocht naar wegen om zulke afspraken binnen de creatieve sector, waar de arbeidsverhoudingen notoir scheef zijn, mogelijk te maken.

Nog even terug naar de Algemene Ledenvergadering. In De Balie werd Elly Schippers, literair vertaler uit het Duits, tot erelid van de Auteursbond benoemd wegens haar verdiensten voor de vereniging. En ‘onze eigen’ Onno Kalverda kreeg, als blijk van waardering voor zijn verdiensten bij de oprichting en daarna in het bestuur van de Vereniging van Educatieve Auteurs, het Vlammetje opgespeld. Welverdiend, Onno!

Frank Huysmans