Schrijf jij dit jaar een Educatieve Parel?

Net als vorig jaar organiseert de Auteursbond sectie Educatieve Auteurs weer de wedstrijd om de Educatieve Parel. Doel is om het werk en belang van educatieve auteurs onder de aandacht te brengen. Dat doen we door auteurs uit te dagen een korte les te schrijven rondom een actueel thema. Vorig jaar was dat thema “Wat is een feit”. Het leverde prachtige lessen op; drie terechte en trotse winnaars. Op de speciale Parel-website kun je de winnende lessen nog steeds bekijken.

Dit jaar is wederom gezocht naar een algemeen educatief en actueel thema. Dat hebben we gevonden in “burgerschap”. Onderzoek leert dat scholen nog steeds zoekende zijn hoe ze dit thema in hun onderwijs kunnen integreren. En dat terwijl de politiek het hoog op de agenda heeft staan en er ook kerndoelen voor zijn vastgelegd. En hoewel het geen “vak” is, heeft de minister zelfs besloten om bij het project Curriculum.nu, de weg naar nieuwe kerndoelen en leerlijnen, een apart ontwikkelteam “burgerschap” in te stellen.

Wij poneren nu de stelling “Burgerschap past in elke les” en dagen je uit een les te ontwerpen waarin een burgerschapsdoel het belangrijkste leerdoel is. Denk niet dat burgerschap alleen in lessen bij de vakken maatschappijleer en geschiedenis past. Op het eerste gezicht bijvoorbeeld lijken de vakken Wiskunde en Rekenen weinig met burgerschap te maken te hebben. Toch is dat niet het geval. Bij deze vakken wordt er vaak veel samengewerkt, of in een betekenisvolle context geleerd. Hoe burgerschap samenhangt met allerlei vakken lees je onder meer op deze website.

Denk alvast eens na hoe jij een les zou kunnen vullen met burgerschap. De winnaar van de Educatieve Parel krijgt € 1000,- een niet te versmaden bedrag, naast de eer om je een jaar lang “Beste Educatieve Auteur van 2018” te mogen noemen. Binnenkort lees je meer over de wedstrijd op www.educatieveparel.nl.

Arend Pottjegort