Het nieuwe uitgeven in het VO

Volgens Malmberg verandert de markt voor leermiddelen in het VO en moeten zij daarom hun manier van methodes maken en exploiteren wijzigen. Het zal wel wat kip en ei zijn, maar wat wat veroorzaakt blijft mij enigszins onduidelijk, maar er zijn wijzigingen gaande met gevolgen voor alle educatieve auteurs.

Max

Zo heet het nieuwe exploitatiemodel van Malmberg. Scholen betalen in dit model één bedrag per leerling voor het recht om Malmbergs lesmateriaal te gebruiken. Hiermee denkt Malmberg scholen flexibiliteit aan te bieden.

Tot nu toe kwam om de 5 of 6 jaar een nieuwe editie van een leermethode uit. Volgens Malmberg is deze periode te lang, waardoor gebruikers vaak met verouderd materiaal werken. Nu gaan ze continu lesmateriaal verder ontwikkelen, zoals al gebruikelijk bij onlinemateriaal. Malmberg wil vanaf nu de materialen in print iedere twee jaar vernieuwen. De doorlooptijd van een editie verandert dus van 5 à 6 jaar in 2 jaar. Zij noemen dit dan een release. De veranderingen bij een release zijn kleiner dan bij een nieuwe editie. Niet alles laten ze dan opnieuw maken.

Einde leerboeken

De huidige boeken wil Malmberg aanpassen aan hun nieuwe model. Hand- en werkboeken vormen ze (waar nodig) om tot leerwerkboeken of leeropdrachtenboeken. Tekst, opdrachten en ruimte om te antwoorden bij elkaar. Hiertoe passen ze het omslag en de papiersoort aan, zodat leerlingen in de boeken kunnen schrijven, kleuren, tekenen enzovoort. Het gedrukte materiaal is daardoor ‘verbruiksmateriaal’ dat één jaar mee gaat. Het innemen van boeken aan het einde van het jaar is dan ook verleden tijd.

Gevolgen

De methodes die in het nieuwe model uitkomen krijgen bij de naam de aanduiding release, startend met eerste release, ongeacht het editiecijfer. Voor de gebruikte content uit de voorafgaande editie zal Malmberg de auteurs een vergoeding bieden en ontvangen de auteurs eventueel een nieuw voorstel over de afspraken over de royalty’s. Malmberg wil ook de ‘oude’ auteurs benaderen om mee te werken aan het komen tot nieuwe releases.

Win advies in

Uiteraard heeft Malmberg geen generieke afhandeling van rechten van auteurs op huidige edities. Voor een enkel vakgebied is er een voorstel. Veel auteurs hebben niet de knowhow om de gevolgen van de voorstellen en hun implicaties te overzien. Het is daarom verstandig bij alle voorstellen advies in te winnen bij de auteursbond. Neem daartoe via mail of telefonisch contact op.

Onno Kalverda