Drie nieuwe bestuursleden

Even voorstellen… Hanny Pel

Ik heb me kort geleden kandidaat gesteld als bestuurslid van de Sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. Ik ben zelf vanaf 1988 educatief auteur en redacteur, met als specialisatie vreemde talen en Nederlands. Sinds 2011 werk ik alleen nog op freelance basis.

Ik hoop dat ik als bestuurslid de sectie Educatieve Auteurs, en de Auteursbond als geheel, verder kan helpen met de belangenbehartiging van auteurs. Die taak van de bond is naar mijn idee juist nu, in deze tijden van veranderende businessmodellen bij uitgeverijen, van het grootste belang. Om als sectie en bond sterker komen te staan zijn er meer leden nodig, en ik hoop dan ook dat we die weten te werven. Ik signaleer onder educatieve auteurs nog vaak onbekendheid met de eigen rechten en de financiële vergoedingen die daaruit kunnen voorkomen (neem bijvoorbeeld het reprorecht en rechten in verband met digitaal hergebruik).
Ik denk dat informatie daarover en het argument dat gezamenlijk opkomen voor rechten het meest effectief (en tijdsefficiënt) is, veel auteurs kan overtuigen om lid te worden.
En ook de vele andere ‘benefits’ van sectie en bond verdienen naar mijn idee nog de nodige promotie: herkenning en erkenning van onze professionaliteit, de dienstverlening van de bond, inspirerende activiteiten gericht op verruiming van kennis en ‘zicht’, leuke en nuttige contacten met vakgenoten – en niet te vergeten het ‘groepsgevoel’ dat je als zelfstandige een prettig en nodig steuntje in de rug kan geven.

Even voorstellen… Ruben Rump

Ik ben momenteel werkzaam als docent Economie & Ondernemen bij een vmbo-school in Haarlem. Daarnaast train ik docenten bij het gebruik van ICT, robotica en nieuwe digitale vaardigheden. Sinds 2004 schrijf ik voor verschillende uitgeverijen.

Ooit ben ik begonnen bij ThiemeMeulenhoff met het schrijven van een boekje over Mens & Maatschappij. Daarnaast werk ik mee aan de examenbundel aardrijkskunde. De laatste jaren schrijf ik steeds vaker over digitale tools, robotica en gamedesign.

Juist de combinatie van het lesgeven en het schrijven vind ik mooi. Ik heb nooit een speciale keuze voor het een of ander kunnen en willen maken. Ik vind het belangrijk dat ik nog met een been in het onderwijs sta. De praktijk, werken met leerlingen, geeft mij energie. Het schrijven geeft mij ontspanning.

Met veel plezier ga ik aan de slag bij de auteursbond, sectie educatieve auteurs. Ik heb enige tijd geleden meegewerkt aan een video voor de website van onderwijsauteursrecht. Hierdoor kwam ik in aanraking met de bond. Ik vind het goed dat er groep is die opkomt voor de belangen van auteurs. Ik zou graag de auteursbond mee helpen ontwikkelen tot een vereniging die niet alleen belangen behartigt maar ook zorgt voor verbinding tussen auteurs onderling en tussen auteurs en uitgevers. Ik zie dit voor mij als een schrijvers-hub, oftewel een schrijversknooppunt.

Even voorstellen… Marit van der Veer

Na mijn studie Toegepaste Onderwijskunde (Universiteit Twente, 2001) werkte ik achtereenvolgens als ontwikkelaar van lesmateriaal voor het basisonderwijs bij de CED-Groep in Rotterdam en als redacteur primair onderwijs bij educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Sinds 2012 ben ik eigenaar van Marit van der Veer – Onderwijskundig ontwerp & Tekstontwikkeling. Ik werk met veel enthousiasme en plezier mee aan de ontwikkeling van educatief materiaal voor diverse sectoren in het onderwijs. Als onderwijskundige ben ik overal inzetbaar, maar mijn hart ligt het dichtst bij projecten op het gebied van taal, lezen, kunst en cultuur.

Ik vind het geweldig dat ik als zelfstandige diverse werkzaamheden kan combineren. Zo ben ik soms educatief auteur, soms (eind)redacteur, soms adviseur, soms tekstschrijver, soms workshopleider. Die afwisseling geeft me energie en houdt me scherp. Daarnaast vormen schoolbezoeken een belangrijk onderdeel van mijn ‘bedrijfspolicy’. Ik probeer maandelijks een hele dag in een klas (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) te zitten om te zien wat er gebeurt. Deze bedrijfsuitjes zijn niet alleen ontzettend leuk, maar ook heel nuttig en leerzaam.

Als ik niet aan het werk ben? Dan zit ik op de racefiets, voor een lange toertocht, geniet ik van een mooie voorstelling in de schouwburg, of lees ik een goed (kinder)boek.

Graag zet ik me in voor de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. Het is mooi om de belangen van zo’n leuke groep mensen te mogen behartigen. Ik signaleer daarbij wel dat ‘de pure auteur’ steeds zeldzamer wordt. Steeds meer mensen ontwikkelen zich, net als ikzelf, tot meer allround educatief professionals, waarbij de grens tussen schrijven, redactie, advies en andere werkzaamheden minder strikt wordt. Ik zal me er dan ook voor inzetten om die groep mensen die nu nog denkt ‘Die Auteursbond is niets voor mij, want ik ben eigenlijk veel meer dan alleen auteur.’ ook aan te spreken, te enthousiasmeren en te betrekken bij de activiteiten van de Auteursbond.