mei 2018

Schrijf jij dit jaar een Educatieve Parel?

Net als vorig jaar organiseert de Auteursbond sectie Educatieve Auteurs weer de wedstrijd om de Educatieve Parel. Doel is om het werk en belang van educatieve auteurs onder de aandacht te brengen. Dat doen we door auteurs uit te dagen een korte les te schrijven rondom een actueel thema.

Lees meer >

Het nieuwe uitgeven in het VO

Volgens Malmberg verandert de markt voor leermiddelen in het VO en moeten zij daarom hun manier van methodes maken en exploiteren wijzigen. Het zal wel wat kip en ei zijn, maar wat wat veroorzaakt blijft mij enigszins onduidelijk, maar er zijn wijzigingen gaande met gevolgen voor alle educatieve auteurs.

Lees meer >

Heb jij recht op Reprorecht?

Heb jij onlangs ook weer een mooi bedrag gekregen van Reprorecht? Niet? Lees vooral verder! Alles wat jij schrijft kán gekopieerd worden. Omdat je nooit precies kan nagaan wie wat kopieert, is er een collectieve regeling. Bedrijven, scholen, instellingen betalen jaarlijks een wettelijk verplichte bijdrage aan Stichting Reprorecht.

Lees verder >

Lessen van de Parel winnaars 2017 verfilmd!

In 2017 werden de Educatieve Parels uitgereikt, de prijzen voor het beste lesmateriaal. Het thema van deze eerste editie was: ‘Wat is een feit.’ De winnaars waren Famke de Jong (1e prijs), Bianca Antonissen (2e prijs) en Jordi Vermeulen (3e prijs). Leraar24 maakte een filmspecial over de Educatieve Parel, waarbij een bezoek werd gebracht aan OSG Schoonoord in Zeist.

Lees verder >

De ongeschreven schrijfwijzer

Een nieuw project, bij een nieuwe uitgever. We waren halverwege het geharrewar over voorschotten en royalty’s, dus hoogste tijd om te beginnen. Daar waren de documenten al, met bestandsnamen die klonken als de liefdesbaby van twee Starwarsrobots. Ze gaven een aardig idee van de complexiteit van het project.

Lees meer >

Maak kennis met je collega:  Arja Bonsink

Ik ben momenteel werkzaam als orthopedagoog bij onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede. Het is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of langdurig zieke leerlingen. Daarnaast ben ik freelance auteur van de Examenbundel en Samengevat.

Lees meer >

Burgerschap en leer-materiaal (2)

Het onderwerp van de Educatieve Parel 2018 is: Burgerschap past in elke les. Een mooi onderwerp waarmee we als club van educatieve auteurs duidelijk kunnen maken hoe essentieel onze bijdrage is aan het onderwijs. Uit de voortdurende discussies over burgerschap maak ik op dat veel Nederlanders er niet goed raad mee weten.

Lees meer >

Maak kennis met Netwerk Scenarioschrijvers

Wie de werkkamer van een scenarioschrijver fotografeert, ziet een bureau, een computer en misschien een mok koffie of thee. Een doodgewone schrijfplek, zoals je die waarschijnlijk ook aantreft bij educatieve auteurs. Er zijn vast meer overeenkomsten, maar wat allicht kenmerkend is voor onze sectie: wij hebben een nogal weids achterland.

Lees meer >

Uit het bestuur van de Auteursbond

De Auteursbond staat er, ruim een jaar na de oprichting en ondanks een niet eenvoudige organisatieverandering, goed voor. Die conclusie kan worden getrokken na de laatste vergaderingen van bestuur en adviesraad. Het ledental groeit, financieel staat de vereniging er heel behoorlijk voor en langzaam maar zeker begint de nieuwe structuur zich te ‘zetten’, getuige ook het jaarverslag dat binnenkort verschijnt.

Lees meer >

Drie nieuwe bestuursleden

De sectie Educatieve Auteurs heeft sinds kort drie nieuwe bestuursleden: Hanny Pel, Ruben Rump en Marit van der Veer. We vroegen ze wat te vertellen over hun achtergrond, hun drijfveren en ambities als bestuurders.

Lees meer >

 

In gesprek met de GEU over de nieuwe contracten

De Auteursbond is een belangenvereniging. Als zodanig praten we dan ook regelmatig met de GEU, de NUV afdeling waarin de meeste educatieve uitgeverijen verenigd zijn. Uitgeverijen zijn vrij om naar eigen inzicht contracten op te stellen en die voor te leggen aan hun auteurs.

Lees meer >

Een auteursavond van ThiemeMeulenhoff

Op 17 april organiseerde uitgeverij ThiemeMeulenhoff weer een auteursavond. Aanleiding was deze keer de overname door Klett Gruppe; een Duitse educatieve uitgeverij. Klett is weliswaar zeer groot met bedrijven over de gehele wereld.

Lees meer >