EduSchrift

Thema van De Educatieve Parel van 2018: nu meer dan actueel

Alle scholen moeten ‘burgerschap’ in hun onderwijs integreren. Veel scholen worstelen echter met het ‘hoe’. Jij als educatief auteur gaat de scholen daarbij helpen. Onze stelling is dat burgerschap in elke les geïntegreerd kan worden, van aardrijkskunde tot wiskunde.

Lees meer >

De Dag van de Educatieve auteur: Leer en ontmoet!

Goed lesmateriaal is een onmisbaar onderdeel van het onderwijs. Toch wordt er nauwelijks stilgestaan bij het belangrijke werk van educatieve auteurs. De digitalisering van het onderwijs verandert de vraag naar educatieve content snel. Educatieve auteurs maken die content en daarom zetten we op de Dag van de Educatieve Auteur de makers in de schijnwerpers.

Lees meer >

Lege agenda

Leuk hoor, grote projecten waar je jaren aan kunt schrijven. Wel jammer dat je halve agenda en bankrekening leegloopt op het moment dat er door onvoorziene omstandigheden zo’n project wegvalt. Over die onvoorziene omstandigheden vertel ik je nog wel eens. Nu eerst over die lege agenda.

Lees meer >

Maak kennis met je collega

Ik ben Jaimie Prigge, docent en auteur Syntax365. Ooit zijn we binnen een vakgroep informatiekunde begonnen met het bouwen van informatieve websites voor leerlingen. Ik kwam erachter dat deze informatie heel geschikt was om een methode te schrijven. Dat was mijn eerste schrijfervaring.

Lees meer >

Burgerschap en leermateriaal (3)

Met betrekking tot burgerschapsonderwijs vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Op 5 juni jl. publiceerde onderwijsminister Arie Slob zijn wetsvoorstel om de burgerschapsopdracht aan scholen te verduidelijken. Op dezelfde dag publiceerde het ontwikkelteam Burgerschap zijn tweede tussenproduct dat met het oog op nieuwe kerndoelen en eindtermen zal worden uitgewerkt in bouwstenen voor een leerlijn burgerschapsonderwijs in opeenvolgende fasen van het po en vo. Waar gaat het precies om?

Lees meer >

ThiemeMeulenhoff is ‘thuis’ bij Klett Groep

Sinds november 2017 is het oerhollandse ThiemeMeulenhoff in handen van de Duitse educatieve uitgever Klett Groep. Reden voor een feestje bij de innovatieve uitgever, die in Klett een eigenaar vond die het uitgeven van leermiddelen als geen ander verstaat.

Leer meer >

Nieuws uit de Auteursbond

De spanning is nauwelijks meer te dragen. Zullen de leden van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs zich aansluiten bij, en dus een sectie worden van de Auteursbond?

Lees meer >

Archief EduSchrift