Winnaars 2017

Op 11 november 2017 werden in De Observant in Amersfoort de Educatieve Parels uitgereikt, de prijzen voor et beste lesmateriaal. Het thema van deze eerste editie was: Wat is een feit. Een jury bestaand uit lesmakers, leerlingen en docenten koos uit vele inzendingen drie prijswinnaars.

De gestelde criteria betroffen de leerdoelen, de evaluatie, de aansluiting bij de belevingswereld, de handleiding en blijkt uit het werk dat de auteur beschikt over competenties van een educatieve auteur, zoals omschreven door de Vereniging van Educatieve Auteurs, de voorloper van de sectie van de Auteursbond

1e Prijs: Nep of Echt door Famke de Jong

 Uit het juryrapport: ‘Het is een zeer aantrekkelijke les waarin leerlingen leren hoe ze gestructureerd informatie kunnen zoeken op het internet. Als educatieve tool gebruiken leerlingen de door Famke ontworpen Internet Zoekkaart waarop zes stappen zijn vermeld, van opschrijven wat je wilt weten tot informatie geven en bronnen vermelden. In het bijzonder heeft de jury grote waardering voor de interactieve onderdelen, zoals de quiz, waarmee leerlingen hun kennis toetsen van begrippen zoals ‘citeren’.’

2e Prijs: De mooie tekening door Bianca Antonissen

Uit het juryrapport: ‘Bianca heeft lesmateriaal geschreven voor kleuters in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. De les heet ‘De mooie tekening’. Hierin leren leerlingen wat het verschil is tussen een feit (wat iets is) en een mening (wat je vindt). […] et is een gevarieerde les die aansluit bij de doelgroep en heel goed in elkaar zit. De jury heeft grote waardering voor de inventieve manier waarop Bianca dit schijnbaar abstracte onderwerp zo concreet heeft gemaakt voor de jongste leerlingen.’

3e Prijs: Schuldig of onschuldig door Jordi Vermeulen

Jordi heeft lesmateriaal geschreven voor de 4e of 5e klas vwo voor het vak maatschappijleer. Hierin leren leerlingen wat feiten en waarheidsvinding met elkaar te maken hebben. Daartoe beoordelen ze de informatie die speelde in de rechtszaak tegen Lucia de Berk. Het is een gestructureerde, uitdagende en gevarieerde les met kennis- en vaardigheidsdoelen over een voor de doelgroep zeer interessante inhoud. In het bijzonder heeft de jury waardering voor het realistische filmmateriaal met de kijkopdracht.