Winnaars 2018

Educatieve Parel Winnaars 2018

Op 10 november 2018 is bekend gemaakt wie zich Beste Educatieve Auteur 2018 mag noemen. De uitdaging was dit jaar om een les te ontwerpen waarin het thema ‘burgerschap’ is gekoppeld aan een betekenisvolle context.

Betekenisvolle statistiek

De titel Beste Educatieve Auteur gaat dit jaar naar het docentenduo Arnout Wattel en Chiel Huijskes. Zij zijn glansrijk geslaagd in de uitdaging om burgerschapsonderwijs te verbinden aan, met name, wiskundeonderwijs. De leerlingen doen een onderzoek, maken statistische berekeningen, maar leren meteen ook dat ze voorzichtig moeten omgaan met de uitkomsten daarvan. “Op zo’n manier snap je meteen waarom je al die saaie P-berekeningen moet leren maken; had ik dat maar op mijn school gehad,” was de uitspraak van het jurylid die dit jaar de doelgroep “leerlingen” vertegenwoordigde.

Niet iedere lesgever is ook een goed lesmaker. Voor het maken van educatieve content zijn specifieke competenties nodig. Wattel en Huijskes zullen zonder twijfel goede docenten zijn, maar ze tonen met hun les aan dat ze ook uitstekende educatieve auteurs zijn.

In de les Betekenisvolle statistiek onderzoeken leerlingen de stelling “Vrouwen doen beter rijexamen dan mannen”. De les is bedoeld voor havo 4/5 en bevat voorstellen voor aanpassing voor vmbo 3/4 en vwo 4/5.

Download

Niet eerlijk

De tweede prijs gaat naar Lotte van Baardwijk voor de les Niet eerlijk, geschreven voor groep 1/2 van het basisonderwijs. Ook hier wordt op een betekenisvolle manier het thema “burgerschap” ingezet. Door overleggen en samenwerken worden kleuters zich er van bewust dat anderen anders tegen situaties aan kunnen kijken dan zijzelf.

Download

Cartogaaf! Mijn ideale woonwijk

De derde prijs gaat naar Claudia Tulen en Barbara Raadsen voor de les Cartogaaf! Mijn ideale woonwijk, geschreven voor groep 7/8 van het basisonderwijs. Doordat leerlingen gaandeweg leren rekening te houden met behoeftes van verschillende bewoners in een wijk, worden ze zich bewust van hun eigen identiteit in relatie met de identiteit van anderen. Daarmee is de les een goede bijdrage aan burgerschapsvorming.

Download