Voorwaarden

1. De inzending bestaat uit:

  1. origineel leermateriaal voor een les van maximaal 50 minuten waarmee leerlingen meer of minder zelfstandig aan het werk kunnen en
  2. een heldere en compacte handleiding voor de leraar, met daarin aangegeven voor welke doelgroep de les is geschreven.

2. De leerdoelen zijn SMART geformuleerd

3.  Het lesmateriaal bevat een onderdeel waarmee kan worden geëvalueerd of de leerdoelen behaald zijn.

4. Uit het product blijkt dat de auteur beschikt over de volgende competenties van een educatieve auteur:

  1. relevante leerstof kunnen selecteren, passend bij het onderwerp, de leerdoelen en de doelgroep
  2. logische ordening kunnen aanbrengen in leerstof
  3. leerstof kunnen vormgeven in passende teksten, beeld en/of geluid in goede combinatie met elkaar
  4. geschikte werkvormen kunnen kiezen waarmee de leerdoelen bereikt kunnen worden.