Tweede ronde

13.15 – 14.30

Ontmoet collega’s anders

In een klein groepje ga je in gesprek met collega’s aan de hand van “speelkaarten” met daarop prikkelende vragen, stellingen en uitspraken. Bijvoorbeeld: “Waar ben jij de meeste tijd aan kwijt tijdens het schrijfproces?”, “Je krijgt de kans om aan een geweldig interessant project mee te werken. Maar de vergoeding komt neer op ca. € 20 per uur. Wat doe je?” en “Heb je wel eens in een auteursteam gewerkt? Hoe ging dat? Wat was handig en waar ergerde jij je aan? Vertel erover.”

De workshopleider is Arend Pottjegort.

Wat kan een educatief auteur leren van een scenarioschrijver?

In deze workshop alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde vragen, over scenarioschrijven: Welke middelen gebruikt een scenarist om zijn publiek op het puntje van zijn stoel te krijgen en te houden? Hoe zorgen je dat je publiek gaat meeleven en wil weten hoe het afloopt? Hoe dramatiseer je informatie? Wat zijn de valkuilen van het gebruik van een voice-over? Hoe vertel je op een visuele manier? Moet je daarvoor iets weten over camerastandpunten of animatie technieken? Hoe zorg je dat een filmmaker of animator begrijpt wat je beoogt? En wat is het gebruikelijke format voor het opschrijven van een scenario? Een kennismaking in vogelvlucht met het vak van scenarioschrijven en wat je daar als educatieve auteur aan hebt.

Sytske Kok is scenarioschrijver en regisseur. Na eind jaren negentig te zijn afgestudeerd aan de Filmacademie en het Binger filminstituut is Sytske al zo’n twintig jaar werkzaam als scenarioschrijver, regisseur, script consultant en scenario docent. Sytske is bestuurslid van de sectie scenarioschrijvers van de Auteursbond en penningmeester van het Contractenbureau. www.sytskekok.nl 

Praktische workshop schrijven en uitgeven iBooks

Suzanne Lustenhouwer, Jochen Bretschneider en Niels Wijnhoud, een team van Apple Distinguished authors zullen een praktische workshops “Schrijven en uitgeven van iBooks” verzorgen.  Suzanne is al jaren betrokken als docent van de internationale school en auteur van diverse iBooks. Zij schreef onder andere een iBook over Figurative Language in Descriptive Writing. Jochen, KNO-arts aan het VUmc, ontwierp in 2017 met een team van 50 studenten en collega’s de iBooks Bibliotheek Geneeskunde.

Meer 100 iBooks die het medische curriculum voor geneeskundestudenten in Nederland ondersteunen en die in de iBooks Store gratis worden aangeboden.  Niels is een praktijkdocent die ook iBooks ontwikkelt en hij werkt vanuit het onderwijsconcept van Big Picture Learning. Hij schrijft iBooks voor lessen detailhandel binnen het Praktijkonderwijs. Speciaal gericht op moeilijk lerende kinderen

Auteurszaken

Een auteur is ook een ondernemer. De inkomsten of in ieder geval een deel daarvan genereer je met schrijven. Met een uitgever maak je afspraken over wat hij met je werk mag doen, welke verplichtingen je hebt en de vergoeding die je krijgt. Deze afspraken leg je vast in een contract. Dat een en ander nog steeds niet goed geregeld is blijkt ook  de brochure ‘Werken voor een kratje bier…en mee onbillijke voorstellen’  van het Platform Makers.

De workshopleiders geven informatie over wat je wel en niet in een contract moet vastleggen en waar je op moet letten als een uitgever je een contract voorlegt.  Wat is je speelruimte bij de onderhandelingen en hoe pak je dat aan.  En als je getekend hebt hoe gaat het dan verder.  Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Annemarie van Toorn, juriste van de auteursbond, legt de ins en outs van contracten en auteursrecht uit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Onno Kalverda, ervaren auteur, ex-uitgever en jarenlang bestuurslid van de vereniging staat haar bij. 

Digitaal lesmateriaal maken voor educatieve uitgeverijen

Educatieve uitgeverijen zijn over het algemeen erg in hun nopjes met wat hun (unieke! zelf ontwikkelde! innovatieve! state-of-the-art!) digitale leeromgeving allemaal kan . En “jij als ervaren, creatieve educatieve auteur mag helemaal losgaan in het verzinnen van uitdagend, gedifferentieerd en bij voorkeur adaptief digitaal materiaal.

Tijdens deze workshop ervaar je aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten waar je tegenaan kunt lopen als je dan echt aan de slag mag. Welke beperkingen kom je tegen en waarom zijn die beperkingen er? Maar vooral: hoe maak je dan toch leuk spul? Tijdens de workshop is er veel gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Rinske Piek ondersteunt sinds 2001 verschillende educatieve uitgeverijen bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Haar voornaamste taak is het begeleiden van auteurs(teams) en leveranciers (bijv. multimedia-ontwikkelaars) in het produceren van zinvol materiaal binnen de geldende randvoorwaarden.

Ontwerpen en analyseren met het concept-contextvenster

Geen schoolboek laat nog puntmassa’s langs wrijvingsloze hellingen omlaag glijden, maar de meningen lopen nog wel eens uiteen over de vraag hoe je het beste de achterliggende concepten van zo’n vraagstuk kunt behandelen. De term concept-contextbenadering is in zwang geraakt, maar de discussies die er steeds weer over ontstaan laten zien dat het geen eenduidige term is.

SLO heeft enkele jaren geleden het concept-contextvenster voorgesteld als een manier om verschillende soorten verhoudingen tussen concepten en contexten in beeld te brengen. Op basis daarvan is een stappenplan ontworpen als instrument waarmee auteurs of leraren materiaal kunnen ontwikkelen of analyseren.

In deze werkgroep gaan twee auteurs van dat stappenplan met u aan de slag om het te leren kennen en gebruiken.

Maarten Pieters werkt als leerplanontwikkelaar bij SLO. Hij is projectleider voor de invoering van de vernieuwde examen­programma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken. In de jaren 80 en 90 was hij natuurkundeleraar, mede-auteur van een natuurkundemethode en leerplanontwikkelaar voor natuur- en milieu-educatie.

Herman Schalk werkt als leerplanontwikkelaar bij SLO. Daarvoor werkte hij als biologiedocent, begeleidde hij de pilotscholen van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs, gaf hij les op de lerarenopleiding van de VU en werkte hij als toetsontwikkelaar bij Cito.

Aanmelden