Eerste ronde

11.15 – 12.30

Content creëren: wat wil de school (en het bestuur)?

De school(leiding) en het schoolbestuur stellen steeds vaker duidelijke eisen aan leermaterialen. Bijvoorbeeld als zij zelf het initiatief nemen om content te ontwikkelen. Maar ook als ze leermiddelen inkopen via uitgevers. Hoe ga je daarmee om als je als auteur wordt gevraagd een bijdrage te leveren?

Educatieve auteurs zijn gewend om bij het maken van hun lesmateriaal rekening te houden met de wensen van de leraar en de leerling, zodat het materiaal goed aansluit in de klas. Maar de school als geheel en het schoolbestuur hebben ook wensen die invloed hebben op het gebruik van het materiaal in de klas. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsambities om meer op maat onderwijs te geven, 21e-eeuwse vaardigheden te integreren, of burgerschap meer aandacht te geven. Of aan organisatorische randvoorwaarden, zoals het goed regelen van de privacy. Heb jij als educatieve auteur zicht op deze wensen? We gaan aan de slag met het Programma van Eisen voor Leermiddelen dat de PO-raad en de VO-raad hebben opgesteld en bekijken met elkaar de consequenties voor het werk van de educatieve auteur.

Manon Haartsen werkt als adviseur bij Kennisnet. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs. De afgelopen jaren werkte Manon vooral aan het faciliteren van meer maatwerk in het onderwijs, met behulp van (digitale) leermiddelen.

Kijken doe je met je hersens: beeld bij tekst

Kinderen zijn gewend om razendsnel beelden te scannen. Hoe laat je hen langer kijken? En vanuit welk doel laat je hen kijken? In deze workshop leer je om nog betere vragen te stellen bij een afbeelding. Vragen die kinderen aan het denken zetten. Vragen die de leraar ondersteunen bij het behalen van al die ingewikkelde doelen zoals kritisch denken, historisch redeneren en multiperspectivisch kijken.

Ron Meijer is geschiedenisdocent op de Katholieke Pabo Zwolle. Hij geeft regelmatig les op de basisschool. Ron werkte als freelancer aan basisschoolmethodes voor ThiemeMeulenhoff en Malmberg.

Anton Bakker is leerplanontwikkelaar bij de SLO voor de wereldoriënterende vakken in het primair onderwijs. Hij was opleider op de Pabo en gaf les op de basisschool. Anton werkte daarnaast jarenlang voor ThiemeMeulenhoff, Malmberg en Noordhoff. 

De educatieve auteur als ondernemer

Hoe zet je jezelf en jouw specialiteit in de markt? Hoe verkoop je je werk? Hoe bouw je een publiek op? In deze workshop ga je samen met Rian Visser verkennen hoe jij als ondernemende auteur je positie kunt verstevigen en welke middelen daarbij passen. Aan het eind van de workshop heeft iedereen zijn eigen ‘plan van aanpak’ op een creatieve manier op papier gezet.

Rian Visser is educatief auteur, kinderboekenschrijver, grafisch vormgever, uitgever, spreker en columnist. Ze onderhoudt haar netwerk, zowel via social media als via haar nieuwsbrief met 10.000 leden. Ze publiceert bij diverse grote uitgeverijen en geeft daarnaast boeken in eigen beheer uit.  Kijk op www.rianvisser.nl en www.books2download.nl

Educatief ontwikkelen in co-creatie

Carla Wiechers

Blink Educatie bereikt kinderen en jongeren door uit te gaan van hun belevingswereld en ze uit te dagen zichzelf en de wereld te ontdekken. Blink ondersteunt onder andere leerkrachten met vernieuwende educatieve concepten, zoals Groove.me en Blink Wereld voor het basisonderwijs en Plot26 en Wired voor het voortgezet onderwijs.

Lian van der Wiel

Deze educatieve concepten brengen ook andere uitgeefprocessen met zich mee, waarbij het zo dicht mogelijk bij en met gebruikers een belangrijk uitgangspunt is. En dit verlangt dus ook weer iets anders van de mensen die er aan meewerken. Hoe werkt dat en wat is de rol en functie van de auteurs in een vernieuwend uitgeeflandschap?

Lian van de Wiel (uitgever) en Carla Wiechers (hoofdredacteur) geven je een kijkje in hun uitgeefpraktijk en laten je zelf meewerken aan een nieuw thema voor een methode.

Leren zichtbaar maken: feedback is belangrijker dan cijfers

In de mbo-methode Nederlands, Starttaal, zijn de vijf basisprincipes van formatieve evaluatie geïntegreerd. Hierdoor krijgen leerlingen meer grip op hun eigen leerproces, helpen leerlingen elkaar verder in het leerproces en is er minder noodzaak om tijdens het leren toetsen af te nemen. Feedback en peerfeedback spelen in Starttaal een prominente rol waardoor de docent meer tijd overhoudt voor extra uitleg en begeleiding.

In deze workshop:

  • leggen we uit wat de vijf basisprincipes van formatieve evaluatie inhouden;
  •  ervaart u het belang van leerdoelen en succescriteria tijdens het leerproces;
  • ontdekt u hoe u zonder de inzet van toetsen leren zichtbaar kunt maken;
  • bieden we onder andere de single-point-rubric aan als instrument voor formatieve evaluatie;
  •  oefent u met de inzet van single-point-rubrics bij schrijfvaardigheid.

Rieke Wynia is docente Nederlands en rekenen en sinds 2008 werkzaam als methodeontwikkelaar. Inmiddels is zij uitgeefdirecteur van Uitgeverij Deviant en bepaalt zij samen met de uitgevers de didactische koers van de uitgeverij.

Inspiratiesessie 60-in-60

Peter Lakeman verzorgt een concrete en vernieuwende 60-in-60 inspiratiesessie. Tijdens deze sessie worden in slechts 60 minuten 60 verschillende digitale tools gepresenteerd die je kunt verwerken in (digitaal) lesmateriaal. Iedere auteur is uniek en schrijft voor een vak met zijn eigen unieke behoefte. Deze sessie is ook uniek en maatwerk. De onderwijstools die aan bod komen zijn speciaal uitgezocht. Tools zijn direct toepasbaar. Laat je inspireren door de grote hoeveelheid (web) apps die langskomen.

Peter Lakeman verzorgt workshops en trainingen voor voornamelijk onderwijsinstellingen om op deze manier docenten en management optimaal gebruik te laten maken van de nieuwste educatieve tools. Peter Lakeman is gespecialiseerd in de omvorming van het traditionele onderwijs naar het nieuwe gepersonaliseerde onderwijs.

Aanmelden