Workshops

 

Ochtend:

Rollen bij het maken van een educatieve uitgave
Rollen bij het maken van een educatieve uitgave
door Wilma de Hoog

Je bent educatief auteur, je hebt je tekst geschreven en naar de contentmanager van de uitgeverij gestuurd. Zie zo, klaar …
Je bent contentmanager bij een uitgeverij en hebt een bijdrage aan een educatieve uitgave gekregen. Die kan meteen door naar productie, toch?

Maar zo eenvoudig is het meestal niet. Bij de totstandkoming van een educatieve uitgave hebben verschillende partijen een rol en natuurlijk hebben ze veel met elkaar te maken.

Doel
In deze workshop maak je kennis met vier rollen in de realisatiefase van een educatieve uitgave: auteur, eindredacteur, tekstredacteur en contentmanager.

Inhoud
Onder leiding van Wilma de Hoog, ervaren auteur, eind- en tekstredacteur van educatieve uitgaven, ga je aan de slag met een educatieve tekst in verschillende stadia van bewerking. Je gaat die tekst beoordelen of bewerken, en feedback geven.

Voor wie?
Beginnend educatief auteurs (alle sectoren), (eind)redacteuren, tekstredacteuren en evt. contentmanagers.

Voorbereiding
Zet voor jezelf op een rijtje:

 • Wat is jouw rol (educatief auteur, (eind)redacteur, tekstredacteur, contentmanager bij uitgeverij of iets anders)?
 • Wat weet jij over de andere genoemde functies?
 • Wat zou jij graag willen weten over de andere genoemde functies?
 • Zoek een typisch voorbeeld van een tekst die jij geschreven of bewerkt hebt. Stuur die bij voorkeur van tevoren naar wdehoog@op-schrift.nl 
Waar sta ik?

Waar sta ik?
door Arend Pottjegort en Tom van der GeugtenIn je praktijk als ondernemer en auteur word je voortdurend voor dilemma’s geplaatst. Ben ik niet te goedkoop? Durf ik “nee” te zeggen? Hoe zorg ik dat ik meer opdrachtgevers krijg? De uitgever vraagt mij opdrachten te maken waar ik eigenlijk niet achter sta.

Doel
In deze workshop ontdek je waar jij (voor) staat als auteur en als ondernemer en hoe je om kunt gaan met de lastige dilemma’s in je werk.

Inhoud
Arend Pottjegort en Tom van der Geugten zijn ervaren educatieve auteurs en oud-voorzitters van de vereniging. Zij gaan aan de hand van stellingen interactief in gesprek om jou gepersonaliseerde informatie en tips mee te geven. Door jouw ervaringen en mening te delen draag je bij aan het gesprek met je collega’s.

Voor wie?
Ter plekke maken we twee groepen: beginnende en gevestigde auteurs en redacteuren (alle sectoren).

Infographics maken van educatieve teksten
Infographics maken van educatieve teksten
door Lex LinsenJe wilt je leerlingen veel vertellen. Het risico: je tekst wordt veel te lang en bevat teveel complexe informatie. Hoe kun je de informatie duidelijk, aamtrekkelijk en toch volledig presenteren? Een infographic, een visuele weergave van je verhaal, kan een oplossing zijn!

Doel
In deze workshop leer je hoe je een educatieve tekst kunt omzetten naar een effectieve infographic.

Inhoud
In deze workshop laat Lex Linsen, infographic-expert en trainer, je zien hoe je met behulp van basistemplates een educatieve tekst kunt omzetten naar een infographic-schets, die je vervolgens professioneel kunt laten opmaken.

Voor wie?
Educatieve auteurs en redacteuren (zowel beginners als ervaren auteurs)

Voorbereiding
Neem een educatieve tekst mee van circa 300 woorden, 15 lege A4-tjes en een tekenpotlood.

Auteursrechtquiz

Auteursrechtenquiz
door Hanny Pel en Annemarie van Toorn

Denk jij dat er maar één GEU-modelcontract bestaat voor educatieve auteurs? Dan ben je niet de enige. Toch is dit een misvatting, en het is niet de enige, zoals ook blijkt uit vragen aan onze sectie en de juridische dienst van de Auteursbond. Alle reden voor deze workshop die gaat over auteursrecht, aanverwante rechten, contracten en royalty’s.

Doel
In deze workshop kom je meer te weten over auteursrecht en aanverwante rechten en contracten voor educatieve auteurs, en de vergoedingen die daaruit (kunnen) voortvloeien.

Inhoud
In de workshop gaan we op een speelse manier na wat jij weet over allerlei auteursrechtelijke zaken. Je speelt een Kahoot!-quiz onder leiding van Hanny Pel, ervaren auteur en bestuurslid van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond met als aandachtsgebied auteursrecht. Annemarie van Toorn, juriste bij de juridische dienst van de Auteursbond, zal de juiste antwoorden van de nodige toelichting voorzien. Uiteraard is er daarbij ook gelegenheid vragen te stellen.

Doelgroep
Educatieve auteurs en redacteuren (zowel beginnend als ervaren).

Voorbereiding
Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Middag:

Functionele leerdoelen in leermateriaal: leerdoelgericht schrijven
Functionele leerdoelen in leermateriaal: leerdoelgericht schrijven
door Tom van der Geugten

Vanaf maart 2019 doet Tom van der Geugten in een serie artikelen in EduSchrift verslag van zijn zoektocht naar functionele leerdoelen in gepubliceerd leermateriaal.

Doel
In deze workshop leer je over de functionaliteit van verschillende soorten leerdoelen in en bij gepubliceerd leermateriaal. Je maakt een transitie naar de leerdoelen in je eigen werk.

Inhoud
In de workshop zal Tom van der Geugten (educatief auteur) eerst kernachtig uitleggen waarom hij voorstander is van algemeen in plaats van gedetailleerd geformuleerde leerdoelen in gepubliceerd leermateriaal, met daarnaast de mogelijkheid om beheersingsdoelen vrijblijvend in de docentenhandleiding te vermelden.
Vervolgens bespreken de deelnemers in groepjes aan de hand van voorbeelden de functionaliteit van verschillende soorten doelen. De groepen worden verdeeld op basis van vakgebied (talen, zaakvakken, exacte vakken).

Voor wie?
Educatieve auteurs en redacteuren (zowel beginners als ervaren auteurs) en uitgevers

Voorbereiding

Vervolg
Deelnemers worden uitgenodigd om bij te dragen aan een overzicht van verschillende soorten leerdoelen van zoveel mogelijk vakken uit gepubliceerd leermateriaal.

Curriculum.nu en nu?
Curriculum.nu en nu?
door Arend Pottjegort In september leveren de ontwikkelteams van Curriculum.nu bouwstenen aan voor het samenstellen van nieuwe kerndoelen. Als die nieuwe kerndoelen er komen, zal er waarschijnlijk veel nieuw lesmateriaal geschreven moeten worden.

Doel
In deze workshop krijg je inzicht in het werk van Curriculum.nu. Hoe is het proces verlopen en wat is de status van wat er nu ligt? Hoe gaat het nu verder en wat betekent dat voor jou als auteur?

Inhoud
Arend Pottjegort, lid van het ontwikkelteam Mens en Maatschappij, maar ook educatief auteur, praat je bij over de algemene ontwikkelingen. Vervolgens vormen we groepjes op basis van de schoolvakken waarvoor je schrijft en ga je concreet in gesprek aan de hand van stellingen en basisinformatie over het leergebied.

Voor wie?
Deze presentatie is vooral interessant als je werkzaam bent voor het basisonderwijs en/of de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Heb je alle stukken die Curriculum.nu telkens gepubliceerd heeft gelezen, dan hoor je waarschijnlijk weinig nieuws. Maar heb je het proces slechts zijdelings gevolgd, dan is dit de gelegenheid om je te laten bijpraten.

Blended learning – verrijk je materiaal
Blended learning – verrijk je materiaal
door Matthijs Clasener – Adobe Education LeaderBij steeds meer educatieve uitgaven wordt van auteurs gevraagd suggesties aan te dragen voor het online of digitaal verrijken van je lesmateriaal. Maar hoe doe je dat?

Doel
Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met het maken van online instructievideo’s.

Inhoud
Matthijs Clasener is docent voor de richting Motion Design en Adobe Education Leader aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Al zeventien jaar geeft hij les op deze school in de richting van het bewegend beeld. Als leerlijn-coördinator bepaalt hij met zijn collega’s de inhoud van de opleiding Animatie en staat hij in contact met het bedrijfsleven. Daarnaast maakt Matthijs als Adobe Education Leader online tutorials, organiseert hij creatieve wedstrijden voor studenten en verzorgt hij online lessen voor docenten over de hele wereld. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers praktisch aan de slag met het verrijken van educatief materiaal door middel van het creëren van impactvolle instructievideo’s. Je werkt op je eigen device en leert snel een inspirerende video te maken als toevoeging van je lesmateriaal. Hierbij staat storytelling centraal. Je leert je doelgroep te bepalen en je idee vorm te geven. Daarnaast ga je aan de slag met een script, shortlist en storyboard. Je denkt na over welk gevoel je wilt creëren en je leert uiteindelijk hoe je het verhaal moet editen.

Voor wie?
Auteurs en redacteuren (zowel beginners als ervaren, alle sectoren).

Kickstart jezelf – aan de slag met uitstelgedrag
Kickstart jezelf – aan de slag met uitstelgedrag
door Judith Vlaanderen, School of InspirationZijn er zaken die je moet doen waar je simpelweg geen zin in hebt? Of zaken die je lastig vindt en dan vooruit schuift? Lukt het niet dat begin te maken? Of niet om af te ronden? Iedereen heeft weleens te maken met uitstelgedrag. Je wilt dingen wel doen, maar het lukt je gewoon niet. Om verschillende redenen. Er komt niets uit je handen, je schuift het voor je uit. Vervolgens voel je je alles behalve gelukkig. Soms zit je vast met een volgende actie in je werk. Je stelt uit en je voelt jezelf waardeloos. Je doet liever allerlei onzinnige dingen dan dat je die ene nuttige actie gaat doen.

Doel
Ontdek in deze inspiratie-workshop hoe uitstelgedrag werkt en wat je ertegen kunt doen. Versla je je uitstelgedrag en krijg jezelf makkelijk (weer) aan de slag!

Inhoud
Uitstelgedrag is vervelend, maar ook af te leren. Judith Vlaanderen, oprichter van de School of Inspiration, laat je aan de hand van voorbeelden en oefeningen zien hoe je aan de slag kunt gaan met je eigen uitstelgedrag.

 • Waarom uitstellen zo jammer is….
 • Vind de juiste motivatie: wat zijn voor jou zinvolle doelen en hoe formuleer je die op zo’n manier dat ze haalbaar worden?
 • Je denkbeeldige wilskrachtspier versterken – de olifant de baas
 • Word je eigen held – heroïsche discipline
 • Tackel de hamster – herpakken na een tegenslag zodat je ook na de moeilijke momenten volhoudt
 • Tools, (nieuwe) gewoonten en een effectief plan
  Maak direct de volgende dag al een vliegende start!

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor iedereen. Gebruikte voorbeelden sluiten aan bij het werk van educatieve auteurs.