Nieuws

Maak kennis met de nieuwe belangenbehartiger

30 september 2019

Sinds begin september is Marcel Hooft van Huysduynen in dienst bij de Auteursbond als collectieve-belangenbehartiger. Marcel werkte eerder bij de Consumentenbond, het CNV en als journalist bij het Financieele Dagblad. Drie vragen ter kennismaking.

De functie van collectieve-belangenbehartiger bij de Auteursbond is nieuw. Wat ga je doen?
“Ik ga me sterk maken voor hogere vergoedingen en betere arbeidsvoorwaarden voor onze leden. Samen met de bestuur van de bond,  van de secties en met mijn collega’s op het bureau. Onze leden krijgen niet de beloning waar ze recht op hebben en moeten opboksen tegen machtige producenten, uitgevers, omroepbedrijven en hun brancheverenigingen. De Auteursbond wil waar het kan de mogelijkheden benutten om samen met marktpartijen tot betere collectieve oplossingen te komen. Als het nodig is, kunnen we de druk op marktpartijen proberen op te schroeven, bijvoorbeeld door misstanden aan de kaak te stellen en daarvoor de aandacht te vragen van politiek en pers.”

Welke ervaring breng je mee?
“Ik heb hiervoor gewerkt bij de Consumentenbond en het CNV. Bij de Consumentenbond heb ik als campagneleider actie gevoerd voor een rechtvaardige behandeling van klanten van banken en verzekeraars. Bij het CNV ben ik woordvoerder geweest van het bestuur, tijdens de grote stakingen voor een beter pensioen en de onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over het pensioenakkoord dat eerder dit jaar is gesloten. Voor deze functies ben ik journalist geweest, onder meer bij Het Financieele Dagblad.”

Wat is je eerste indruk van de Auteursbond?
“In verschillende beroepsgroepen is de organisatiegraad hoog. We hebben dus een mandaat waar marktpartijen niet omheen kunnen. Ik heb inmiddels verschillende sectievergaderingen bijgewoond en het valt me op hoeveel leden er zijn die naast een drukke eigen praktijk tijd vrijmaken om zich in te zetten voor de beroepsgroep. Daarmee laten ze zien dat individuele en collectieve belangen niet hoeven te botsen maar juist samen kunnen gaan. Dat is inspirerend.”