Nieuws

Uit de Auteursbond

15 januari 2018

Tweeduizendzeventien gaat de geschiedenis in als het geboortejaar van de Auteursbond. En zoals bij de meeste geboortes ging die van de bond niet vanzelf. De nieuwe structuur van de vereniging moest zich ‘zetten’. Het was voor alle geledingen – de secties, het bestuur, de  adviesraad, de algemene ledenvergadering – zoeken naar de eigen rol en die van elkaar. In dat proces is veel tijd en energie gaan zitten. Ook in de zes vergaderingen van het Auteursbondbestuur was dat het geval. Al snel bleek dat twee uur vergadertijd onvoldoende was om de vele agendapunten te kunnen behandelen en werd er standaard een uur aan vastgeplakt.

Daarnaast kwam in de loop van het jaar het verenigingsbureau in zijn afgeslankte vorm (het aantal fte is omlaag gegaan) behoorlijk onder druk te staan. Niet in de laatste plaats houdt dit verband met de wijd uiteenlopende juridische (met name auteursrechtelijke) discussies en belangen binnen en buiten de vereniging en de overlegorganen die zich daarmee bezighouden. Er wordt op veel borden geschaakt: over de haperende uitbetaling van reprorechten aan educatieve auteurs, over de leenrechtvergoeding voor auteurs van kinderboeken en (literaire) fictie, over de vergoedingen uit digitale abonnements- en uitleenmodellen, over vergoedingen voor vertalers en ondertitelaars, en last not least over de vergoedingen voor digitaal hergebruik van artikelen geschreven door freelance journalisten. Veel tijd is door bestuur en bureau gestoken in strategisch overleg met de NVJ en LIRA over de vernieuwing van het LIRA-aansluitingscontract.

Er is, kortom, genoeg laken voor de schaar. Wat ons daarbij voortstuwt zijn natuurlijk de lichtpuntjes en successen. Het ledental van de vereniging ging over de 1.500 en blijft gestaag groeien mede dankzij inspanningen voor ledenwerving. In de loop van het komend jaar sluit zich mogelijk een heel genootschap bij de bond aan als nieuwe sectie. Dankzij de inspanningen van directeur Jan Hilbers is er extern budget geworven voor scholing/cursussen. Het omzetten ervan naar concrete activiteiten staat hoog op de agenda. In Den Haag staat het onderwerp ‘inkomenspositie van auteurs’ mede naar aanleiding van door ons geëntameerde onderzoeken op de beleidsagenda en groeien we uit tot een vanzelfsprekende gesprekspartner in aangelegenheden die de wereld van het gedrukte woord betreffen. Penningmeester Wim Jurg heeft samen met het bureau hard gewerkt aan de samenvoeging van de prijzenfondsen (Charlotte Köhler en Elly Jaffé) waardoor het eenvoudiger wordt om in de toekomst andere fondsen en legaten op te nemen. En erg positief was voor de bond de succesvolle Dag van de Educatieve Auteur in Amersfoort, een initiatief van de sectie Educatieve Auteurs dat – ook in de overige secties – navolging verdient.

Frank Huysmans