Nieuws

Tel jij nog mee bij digitaal hergebruik?

15 januari 2018

Steeds meer content verschijnt digitaal. Groot voordeel is dat de inhoud gemakkelijk aangepast kan worden. Het komt voor dat het oorspronkelijke werk, jouw werk,  bewerkt wordt door anderen. Hoe verhoudt zich dit tot de vergoeding? Heb je ooit een eenmalig bedrag voor jouw bijdrage gekregen, dan is er in principe geen probleem, mits daarin rekening gehouden is met hergebruik. Maar wat als je een contract hebt op basis van licentie of royalty’s?

Nu uitgevers digitaal leermateriaal voortdurend (laten) herzien is het klassieke begrip ‘herziening’ in het auteurscontract achterhaald. Daarbij doet zich een aantal problemen voor: Waar auteurs in het verleden betrokken waren bij hergebruik van hun materiaal, worden zij in een digitale leeromgeving soms/vaak gepasseerd als hun materiaal wordt aangepast. Het oorspronkelijke materiaal gaat op in een grote digitale omgeving waardoor het onduidelijk wordt wie de eigenaar is van het werk en wat de verhouding is van jouw aandeel daarin.

De GEU werkt aan een herdefiniëring van het begrip ’herziening’ in het modelcontract en sommige uitgevers passen nieuwe contracten reeds aan. Bij de juridische afdeling van de Auteursbond zijn de eerste vragen hierover binnengekomen.

Als Auteursbond willen we zelf ook actief meedenken hoe er het best kan worden omgegaan met herzieningen. Daarom vragen we jou als auteur om input. Waar wij benieuwd naar zijn is:

  1. Hoe lost jouw uitgever de vergoeding voor herziening en hergebruik van jouw content op?
  2. Heb jij een suggestie hoe de vergoeding voor herzieningen eerlijk geregeld kan worden?
  3. In hoeverre hecht jij er aan dat je betrokken blijft bij en zicht houdt op herziening van jouw werk?
  4. Zou jij willen deelnemen aan een denktank over dit onderwerp?

Laat ons je mening en ideeën weten door te reageren op onze LinkedIn pagina, of stuur je reactie naar annemarie.vantoorn@auteursbond.nl of kom naar de netwerkborrel op donderdag 8 februari tijdens de IPON-beurs vanaf 16.00 uur in Zeyn (tegenover de Jaarbeurs) in Utrecht.