Nieuws

Nieuws uit de Auteursbond

15 januari 2018

Curriculum.nu

In november 2014 startte een nationale discussie over hoe ons onderwijs er uit zou moeten zien onder de titel Onderwijs 2032. In 2016 werd de visienota opgeleverd door voorzitter Paul Schnabel en werd breed gediscussieerd over de uitkomsten. Bekijk een mooie interactieve terugblik.

Maar hoe nu concreet verder? Hoe leidt dit nu tot nieuwe leerlijnen en kerndoelen? De wens welde op om het onderwijsveld zelf daar bij te betrekken, om zo te voorkomen dat er straks iets ligt dat niet door de man en vrouw voor de klas wordt gedeeld en dus niet uitgevoerd. Daarom werd 2017 uitgetrokken om de kerstboom Curriculum.nu op te tuigen. In maart 2018 gaat deze trein rijden met aan boord 130 leraren en schoolleiders, verdeeld in 9 ontwikkelteams. Begin 2019 moeten deze teams de bouwstenen aanleveren voor nieuwe leerlijnen en kerndoelen. Bekijk de roadmap van de trein.

Curriculum wil met de herziening van het onderwijs bereiken:

  • Komen tot een curriculum dat leerlingen voorbereidt op wat ze moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op de toekomst.
  • Samenhang in het onderwijs te bevorderen.
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het PO, van PO naar VO en van VO naar vervolgonderwijs.
  • Overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs.

Zie verder op de website.

Het hoeft weinig betoog: deze herziening is evident voor ons als educatieve auteurs. Want wie moet de nieuwe content creëren die voldoet aan de nieuwe leerlijnen en kerndoelen? De bedoeling is dat de docent meer eigenaar wordt van zijn lesstof, maar al het lesmateriaal zelf ontwerpen is natuurlijk onmogelijk. Educatieve uitgevers zullen ons daar bij betrekken, maar er liggen ook aantrekkelijke kansen voor selfpublishing!

Als Auteursbond zitten we niet aan tafel bij Curriculum.nu. Toch hebben we een goede bron: onze voorzitter Arend Pottjegort maakt, met zijn pet op als deeltijdleraar basisonderwijs, deel uit van het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. Heb je vragen over Curriculum.nu, wil je hem als leermiddelenmaker iets meegeven voor de ontwikkelsessies? Mail hem gerust! arend@zinvolleren.nl

CLU

Een (gratis) abonnement op de nieuwsbrief van CLU, het expertisecentrum leermiddelen, is voor educatieve auteurs feitelijk een must. Zie website. Voor wie geen abonnement heeft vestigen we graag de aandacht op de volgende artikelen:

Zo ziet een educatieve parel eruit

CLU duidt in een prachtig artikel de winnende lessen van onze wedstrijd om de Educatieve Parel. Wat maakt ze een parel? Niet om de sierwaarde van het materiaal, maar om zijn leerzaamheid.

Lees meer.

Hoe breng je opdrachten naar een hoger niveau?

CLU deelt inhoud uit een buitengewoon interessante workshop.

Lees meer.

Ontketen de leermiddelenketen

“Wordt het niet tijd dat Kennisnet en de SLO een Programma van Eisen gaan ontwikkelen waarin de onderwijskundige kwaliteit van leermiddelen centraal staat?”, vraagt Arno Reints, strategisch adviseur van CLU zich af in zijn column.

Lees meer.

Alcarta

Decennia lang kon je als educatieve auteur zonder te twijfelen in je lessen verwijzen naar “De Bosatlas” zodra het nodig was een atlas te raadplegen bij een opdracht. “Bosatlas” staat dan ook zo ongeveer synoniem voor atlas, zoals “TomTom” voor navigatieapparatuur.

Maar nu is er ook “Alcarta”, een uitgave van ThiemeMeulenhoff. Heel slim stellen zij voor iedereen de toegang tot de online versie van de variant voor iedereen gratis ter beschikking, in tegenstelling tot de dure licentie voor de digitale Bosatlas. Verschaf jezelf hier toegang. Het businessmodel is dat TM ervan uitgaat dat na het raadplegen van de digitale versie, behoefte ontstaat aan een papieren atlas, en die brengen ze uiteraard ook op de markt, en wel een tientje goedkoper dan De Bosatlas…

Wat betekent twee onderwijsatlassen voor jouw educatieve opdrachten? Wat vind je ervan? Laat het ons weten en reageer op dit artikel op onze LinkedIn pagina.

ThiemeMeulenhoff overgenomen

ThiemeMeulenhoff is overgenomen door de Duitse uitgever en onderwijsaanbieder Klett Groep.

Klett Groep is een van Europa’s toonaangevende spelers in de educatieve markt. Het portfolio van Klett Groep strekt zich uit van traditionele schoolboeken tot interactieve leermiddelen en van vakliteratuur tot fictie-klassiekers. Bij Klett Groep werken in totaal 3.605 professionals die jaarlijks samen een omzet genereren van zo’n € 537.3 miljoen euro. Met de overname door Klett Groep wordt ThiemeMeulenhoff onderdeel van de grootste educatie- en onderwijsspecialist van Europa. ThiemeMeulenhoff verwacht daardoor nieuwe stappen te kunnen zetten bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten.

Voor de auteurs van ThiemeMeulenhoff verandert er niets, zo laat de uitgever weten. Alle bestaande afspraken en auteurscontracten blijven van kracht. Ook rond de auteursrechten en royalty’s verandert er niets: alle rechten en verplichtingen die ThiemeMeulenhoff met auteurs is aangegaan, blijven ongewijzigd.

Best verzorgde boek

Mede mogelijk gemaakt door onze zusterorganisatie voor de beeldmakers, Pictoright, organiseert het CPNB de wedstrijd om het best verzorgde boek. Het gaat hier om alle soorten boeken, waaronder studie- en lesboeken. Uitgevers konden tot 8 januari 2018 boeken inzenden. Een jury kiest maximaal 33 boeken die het keurmerk Best Verzorgd Boek krijgen. In het najaar 2018 stelt het Stedelijk Museum Amsterdam De Best Verzorgde Boeken 2017 tentoon. We zijn benieuwd welk educatieve boek we daar mogen aantreffen. Ben jij trots op hoe jouw lesboek is verzorgd?

Momento

Schrijf jij content voor digitale producten voor het basisonderwijs? Dan krijg je misschien te maken met Momento, het gemeenschappelijke dashboard voor de digitale producten van de grote educatieve uitgeverijen en ondersteund door de schoolleveranciers. Momento is vanaf 2018 gratis beschikbaar voor alle scholen en hoopt een oplossing te bieden voor scholen die op zoek zijn naar oplossingen om kinderen meer op maat en adaptiever uit te kunnen dagen, of juist extra oefeningen te kunnen geven op leerdoelen.