Nieuws

Maak kennis met een collega: Geeke Bruin-Muurling

15 januari 2018

 

Naam: Geeke Bruin-Muurling
Educatief auteur sinds: 2002
Status: fulltime
Specialisatie: rekenen en wiskunde
Website: www.bruin-muurling.nl

Geloof in onderwijs

Wie je bent en waar je in gelooft, bepalen in grote mate wat je doet, althans zo voelt dat voor mij.

Ik geloof in onderwijs vanuit het hart, met oog en liefde voor elkaar, ondersteund door (wetenschappelijke) kennis en ervaring. Ik geloof in ruimte voor zelfstandig en kritisch denken voor zowel docenten als leerlingen. Ik geloof in de geweldige dingen die docenten en leerlingen daarmee kunnen bereiken. En ik geloof daarbij in de kracht en schoonheid van wiskunde.

Zoals eenieder ben ik gevormd door opleiding en rollen die ik heb (gehad). Zoals mijn studie toegepaste wiskunde, werk als cryptograaf en promotie in de vakdidactiek. En in de rollen van docent, lerarenopleider en begeleider, moeder, hoofdauteur, wetenschapper, schrijver en spreker.

Wat ik doe is als zelfstandig ondernemer werken aan de toekomst van het (wiskunde)onderwijs. Een onderdeel daarvan is het maken van lesmateriaal als educatief auteur.

Educatief auteur/redacteur worden

Na mijn studie werkte ik als cryptograaf bij een it-bedrijf. Het onderwijsbloed (van beide kanten meegekregen) kroop waar het niet gaan kon, en ik begon in mijn vrije tijd als vrijwilliger mee te werken aan het platform Wisfaq. Het laten zien wat je met wiskunde kunt doen, wat wiskundig denken is en wat de essentie is van een onderwerp vond ik zó leuk dat ik een open sollicitatie stuurde naar een aantal uitgevers. Bij Zwijsen vond ik mijn plek en dacht en schreef ik mee aan de eerste Rekentijgerboekjes. Tijdens mijn promotie stond het educatieve auteurschap even stil, maar dat heb ik daarna weer opgepakt. Nu met nog meer vakdidactische bagage en een sterke visie op onderwijs.

 Spreiding van doelgroepen

De doorlopende leerlijn en samenhang in het onderwijs is voor mij een belangrijke drive. Om die reden probeer ik in de projecten die ik oppak een spreiding te zoeken in onderwijstypen en in doelgroepen. Als hoofdauteur werk ik in het PO en VO zowel voor leerlingen die rekenen of wiskunde lastig vinden als ook voor leerlingen die van nature meer met het vak hebben of hoogbegaafd zijn.

Teamwerk

Educatieve producten maak je nooit alleen, ik prijs mij gelukkig tot nu toe in geweldige teams te hebben gewerkt. Het schrijven en uitzetten van de rode draad zelf doe ik meestal in mijn eentje, maar daarna volgt altijd weer overleg. Op dit moment schrijf ik minder aan uitleg en opgaven zelf, maar ben ik vooral bezig met het uitdenken van de kaders, de leerlijnen en de daarbij behorende indeling in lessen en doelen.

 Een volle werkweek

Als zelfstandig vakdidacticus werk ik full-time, wat met mijn passie voor wat ik doe neerkomt op meer dan 40 uur per week. Op dit moment besteed ik het grootste deel van mijn week aan het werk voor de twee uitgevers waaraan ik verbonden ben: Zwijsen en Studyflow.

De opdrachtgevers

Bij Zwijsen en Studyflow heb ik door de jaren heen aan verschillende projecten gewerkt. Ik vind het prettig om verbonden te zijn aan slechts een beperkt aantal opdrachtgevers. Zo bouw je een goede band op en weet je ook wat je aan elkaar hebt. Nieuwe opdrachtgevers komen meestal op mijn pad via mijn netwerk, acquisitie doe ik daar eigenlijk nooit voor.

Van papier naar digitaal

Wat dat betreft leven we vakdidactisch en onderwijskundig in een interessante tijd. Wat ik vooral interessant vind is om ICT de juiste plek in het onderwijs te geven. ICT geeft ons mooie en nieuwe mogelijkheden, maar het heeft ook zijn beperkingen. Het moet een middel blijven en geen doel op zich. Een uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen het gebruik van digitale middelen en de rol van het samen leren met medeleerlingen en docenten.  Inhoudelijk betekent de digitalisering van de samenleving bovendien veel voor mijn vakgebied. En daaruit zal ook een verschuiving in leerinhouden en focus moeten komen. Die combinatie, nadenken over hoe het onderwijs er inhoudelijk en qua vorm uit moet zien om leerlingen daarop voor te bereiden, vind ik geweldig.

 Waarom educatief schrijven zo leuk is

Onderwijs heeft een belangrijke rol in hoe onze maatschappij eruit ziet. Hoe kun je de volgende generaties voldoende bagage mee geven om zich daarin te redden? En dat niet alleen. Ook voldoende bagage om bij te dragen, om de maatschappij mee vorm te gaan geven, om te zorgen voor onze wereld. Daar probeer ik op allerlei manieren aan bij te dragen. Het werken aan een educatief product betekent voor mij dat ik mijn ideeën concreet kan maken, ze te vertalen naar de praktijk. Het betekent andersom ook dat ik mijn ideeën kan testen: klopt het wat ik denk en is het haalbaar?

 Te veel perfectionisme?

Echt vervelend is het niet, maar soms even lastig: mijn perfectionisme en leergierigheid. Dat betekent dat ik in retrospect altijd zie hoe het anders of nog beter had gekund en soms te weinig geniet van wat we als team hebben neergezet.

Mijn tip

Ik heb niet zozeer een tip, als wel een wens voor alle mensen in het onderwijs. Mijn hoop is dat we nog meer vanuit ons hart kunnen en gaan lesgeven. Dat we daarbij ondersteuning kunnen vinden in vakdidactische ideeën die toegankelijk zijn gemaakt. Dat we naar kinderen in hun volle ‘zijn’ kijken. En dat we kritische denkers zijn en leerlingen ruimte geven dat te zijn of te worden. Als tip zou ik mee willen geven dat, als je werkt vanuit je passie en uit liefde voor het vak en de leerlingen, dit een hele goede basis is om geweldige producten te maken.