Nieuws

Een kijkje in de keuken

15 november 2017

Met veel genoegen heb ik de afgelopen tijd de taak van voorzitter van de jury voor de Educatieve Parel 2017 vervuld, tot en met het uitreiken van de prijzen aan de drie winnaars tijdens de Dag van de Educatieve Auteur op 11 november. Elders in deze nieuwsbrief vind je het juryrapport. In deze column geef ik een kijkje in de keuken van de jury.

Al eerder had het sectiebestuur me betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor De Dag. We kozen voor een actueel thema en spraken de wens uit dat er lessen zouden worden bedacht voor alle onderwijsniveaus, een wens die is uitgekomen.

We wilden een gevarieerd samengestelde jury en ook dat is gelukt. Na de nodige communicatie per e-mail en telefoon, troffen Colinda van Rees, oud-gymnasium leerling, Hendrianne Wilkens, leermiddelendeskundige, Lonneke Thijs, leraar van het jaar so/po 2015, en Rachel Baan, leraar van het jaar vo 2015, en ondergetekende elkaar voor het eerst op dinsdag 7 november in een vergadercentrum in Utrecht. Twee weken eerder had het bureau van de Auteursbond me alle inzendingen toegestuurd. Ik stuurde deze door aan de juryleden, aangevuld met een formulier waarop per nummer van een inzending notities over de gestelde criteria konden worden gemaakt.

In onze vergadering gingen we voortvarend aan de slag, terwijl we tussen onze laptops en papieren door een eenvoudig diner tot ons namen. Daarbij gingen geen auteursnamen over tafel, uitsluitend nummers.

Ieder had het materiaal zorgvuldig bekeken. Eerst noemden we per persoon welke drie nummers favoriet waren. Dat leverde een duidelijke selectie op van zes inzendingen. Vervolgens bespraken we van deze inzendingen stuk voor stuk de sterke en zwakke punten. Daarbij vulden we elkaar mooi aan met onze diverse deskundigheden. Zo overtuigde Colinda me ervan dat het gebruik van het Engelse fake news bij leerlingen beter scoort dan het Nederlandse ‘nepnieuws’. Dat was even wennen.

Bij het hanteren van de criteria merkten we dat deze een volgende keer aangescherpt moeten worden, bijvoorbeeld eisen dat leerdoelen smart worden geformuleerd. We hebben ook goed gekeken in hoeverre lessen gingen over het gestelde onderwerp: Wat is een feit. Een les die alleen ging over het herkennen van ‘fake news’ scoorde daardoor minder goed dan een les waarin het begrip ‘feit’ echt aan de orde was.

Terwijl de argumenten per inzending de revue passeerden, werd onze gezamenlijke voorkeur voor de eerste prijswinnaar duidelijk. De les van Famke de Jong was in vele opzichten de beste. Daarna kwamen we, al wikkend en wegend, tot de keuze van de tweede (Bianca Antonissen) en de derde (Jordi Vermeulen) prijswinnaar.

Het jurywerk verliep vlot, maar het maakte ons ook blij. Het op deze manier beoordelen van leermateriaal bleek leuk werk te zijn. Het versterkte ook onze overtuiging dat goede educatieve auteurs met goede producten een essentiële rol spelen in goed onderwijs. En daar was het allemaal om te doen op onze Dag van de Educatieve Auteur. Hulde aan allen die aan de totstandkoming van deze dag hebben bijgedragen.

Door Tom van der Geugten

Download het juryrapport