Mijlpalen

Het samensmeden van alle losse afdelingen tot één krachtige Auteursbond beschouwen we als een van de belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen periode. Maar er is veel meer om trots op te zijn. Hieronder staan aantal bereikte resultaten op een rij:

  • De herziening van de reprorechtregeling. Naar verwachting zullen educatieve auteurs vanaf dit jaar anderhalf tot twee keer zoveel reprorechtgelden uitgekeerd krijgen. Onze afgevaardigden waren ook betrokken bij de nieuwe reprorechtcontracten met het PO en VO. Er zijn met PO en VO afspraken gemaakt over het digitaal kopiëren. De bijdrage van het PO verdubbelt zelfs bijna.
  • Met de uitgevers hebben we namens de hele beroepsgroep gesprekken gevoerd over hoe om te gaan met de DBA, de vernieuwde VAR. Dit gaf ook aanleiding om met de GEU weer eens te kijken naar een modelcontract. De gesprekken hierover worden vervolgd.
  • De nieuwsbrief is nieuw leven ingeblazen. Deze zal minimaal tweemaandelijks verschijnen. Op termijn is het streven om de nieuwsbrief uit te laten groeien tot een magazine met achtergrondartikelen.
  • Tijdens de NOT in januari 2017 vond er een netwerkborrel plaats voor educatieve auteurs, leden en niet-leden. Gezien het gebleken succes zullen jaarlijks dergelijke informele bijeenkomsten te organiseren.
  • In het najaar van 2017 zal de eerste “Dag van de Educatieve auteur’’ plaatsvinden. Tijdens het congres op deze dag kunnen educatieve auteurs hun contacten en vaardigheden aanscherpen en is er een keynote die onderwijsbreed aandacht vraagt voor het belang van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal, vervaardigd door professionele auteurs. Tijdens deze dag zal de eerste educatieve prijs worden uitgereikt.
  • Ten slotte heeft onze voorloper de VvEA in de loop van het jaar de belangen van leden behartigd door het geven van juridische adviezen en ondersteuning, maar ook door hen te vertegenwoordigen in tal van platformen zoals Stichting Lira en Reprorecht.

Een groot aantal zaken legden we voor aan de Stichting Rechtshulp Auteurs. Deze mogelijkheid is exclusief voor leden van de Auteursbond. Het feit dat het grootste deel van de zaken die SRA dit jaar heeft gevoerd conflicten met educatieve uitgeverijen betroffen, tekent de noodzaak van onze vakvereniging.