De wedstrijd

Waar moet de les over gaan?

 • Het thema van de les moet zijn “Wat is een feit”.
 • Dit thema is gekozen omdat het een brede maatschappelijke impact en actualiteit heeft en aansluit bij tal van vakgebieden.
 • Bedenk een goede titel die bij de les past.
 • Werk het thema niet in de volle breedte uit, maar benader het exemplarisch of werk een casus uit.
 • De les kan vakoverstijgend zijn, maar kan ook specifiek gemaakt worden voor één bepaald vak(gebied), bijvoorbeeld geschiedenis, natuurkunde, aardrijkskunde, economie.
 • De keuze voor de doelgroep is vrij, van kleuterklas tot HBO-opleiding.

Welke omvang en vorm moet de les hebben?

 • Het lesmateriaal biedt stof voor maximaal een uur.
 • De les is voorzien van een beknopte heldere docentenhandleiding.
 • Indien er voor de les specifieke materialen nodig zijn, wordt gebruik gemaakt van materialen die de gemiddelde docent gemakkelijk voor handen heeft of kan regelen.
 • Een goede educatieve auteur denkt ook mee met de vormgeving. Laat zien of geef in de kopij aan hoe de tekst opgemaakt zou kunnen worden.
 • Indien voor onderdelen van de les gebruik wordt gemaakt van interactieve werkvormen (Kahoot, Padlet, Mindmap, enz.) beschrijf deze dan in de handleiding of een apart document.

Uiterste inzenddatum is 22 oktober 2017.