De procedure

Wie beoordeelt de les?

Een deskundige jury, die eind augustus bekend wordt gemaakt, beoordeelt de inzendingen.

Wat zijn de criteria?

De belangrijkste criteria voor de les zijn:

  • zijn de leerdoelen helder geformuleerd;
  • is de evaluatie van het behalen van de leerdoelen beschreven;
  • sluit de les aan bij de belevingswereld van de leerlingen uit de doelgroep;
  • heeft de les een heldere en compacte docentenhandleiding

Verder let de jury er op of uit het ingeleverde werk blijkt dat de auteur beschikt over competenties van een educatieve auteur, zoals hier beschreven.

Wanneer is de prijsuitreiking?

De prijs wordt uitgereikt op de Dag van de Educatieve Auteur, zaterdag 11 november in Amersfoort. De winnaar krijgt enkele weken van tevoren bericht.

Blijf op de hoogte van de Dag van de Educatieve Auteur.