Workshops

Creatief schrijven met Annemarie van den Brink

Deze workshop is helaas volgeboekt.

In deze creatieve schrijfworkshop verkennen de deelnemers via schrijfopdrachten nieuwe schrijfperspectieven om hun teksten rijker en beeldender te maken, zodat de lezer de geboden informatie goed in zich opneemt.

Annemarie van den Brink is educatief auteur, kinderboekenschrijfster en docent creatief schrijven. Ze geeft creatieve schrijfworkshops aan leerlingen, NT2-docenten, laaggeletterden en schrijfliefhebbers.

Pakkende intro’s schrijven met Marc ter Horst

De intro van een leertekst is cruciaal voor de leesmotivatie van de leerlingen. Als de eerste regels zijn geschreven op het juiste niveau, nieuwsgierigheid opwekken en aansluiten op de belevingswereld van de lezer, zal deze veel gemotiveerder zijn om de tekst verder te lezen en te doorgronden. In deze interactieve workshop krijgen de deelnemers een aantal tools aangereikt.

Marc ter Horst is zelfstandig gevestigd educatief auteur en werkte mee aan talloze methoden en lesboeken. Bovendien is hij schrijver van informatieve kinderboeken.

Toetsen maken met Marieken Pronk

Bij het maken van een goede toets komt veel kijken. De verdeling tussen vraagtypen moet goed zijn en de vragen zelf helder en eenduidig geformuleerd.. Ook de lay-out mag niet voor verwarring zorgen. Tijdens deze workshop gaan we in op deze aspecten en je krijgt tot slot een checklist mee voor je eigen toetsen.

Marieken Pronk heeft les gegeven in het voortgezet onderwijs. Na vier jaar werken bij APS is zij momenteel trainer/adviseur bij De Talengroep en het Netwerk Onderwijsadviseurs.

Hoe vraag je het? met Marian van Gog

Deze workshop gaat over het maken van opdrachten voor het basisonderwijs met  nadruk op werkboek- en digitale opdrachten. Het gaat daarbij om opdrachten in educatief materiaal dat het Directe Instructiemodel volgt, die kinderen veelal zelfstandig kunnen maken. Aan de orde komen o.a. opbrengstgerichte vragen, leuke en afwisselende werkvormen en het maken van goede multiple choice vragen.

Marian van Gog is educatief auteur, hoofdauteur en eindredacteur en heeft voor  verschillende educatieve uitgeverijen gewerkt. Ze begeleidt educatieve auteurs en denkt met uitgevers mee over nieuwe concepten.

Het auteurscontract met Annemarie van Toorn

Waar moet je als auteur op letten en wat zijn je rechten en plichten als je een uitgever je werk laat exploiteren. Na een korte inleiding over de auteurswet in relatie tot auteurscontracten gaan de deelnemers aan de hand van vragen zelf in bestaande contracten op zoek naar wat redelijke en minder redelijke regels zijn.

Annemarie van Toorn studeerde Nederlands, stond voor de klas en volgde daarna een rechtenstudie met als specialisatie auteursrecht. Ze is nu juridisch medewerker bij de Auteursbond.

Digitaal en adaptief leermateriaal maken met Menno van Hasselt

Deze workshop is helaas volgeboekt.

Adaptieve digitale leermiddelen zoals Snappet en Gynzy Ipads zorgen voor verschuivingen in de educatieve uitgeverswereld. In deze presentatie maak je kennis met de sterke en zwakke kanten deze nieuwe generatie digitale leermiddelen en ontdek je welke ontwikkelkansen er door deze leermiddelen ontstaan.

Menno van Hasselt is een zelfstandig onderwijsadviseur, gespecialiseerd in opbrengstgericht passend onderwijs in het primair onderwijs. Hij  begeleidt basisscholen bij het verbinden van digitale leermiddelen met hun onderwijskundige aanpak. Hij schreef ‘Sturen met digitale leermiddelen (2016).’

Leerzaam leermateriaal maken met Hendrianne Wilkens

Hoe zorg je als educatief auteur ervoor dat je leermateriaal het leerproces optimaal ondersteunt? Door het maken van (keuze)opdrachten ga je tijdens deze workshop eigen of aangeboden leermateriaal beoordelen en zo nodig aanpassen. Het kan daarbij gaan om het activeren van voorkennis, het maken van een advance organizer of het zoeken naar mogelijke overbelasting van het werkgeheugen.

Hendrianne Wilkens is de drijvende kracht achter leermiddelen expertisecentrum CLU.

Schrijf je in.