Plenaire programma

Keynote lezing door professor Paul Kirschner

Don’ts and Do’s voor leermiddelenmakers

Bij het ontwerpen van lesmateriaal wordt meestal een specifieke theorie, didactiek of werkvorm gekozen. Maar is dit ook een effectieve vorm? Paul Kirschner publiceerde onlangs over zijn waarneming dat in het onderwijs vaak gebruik gemaakt wordt van didactieken en werkvormen die in de mode lijken, maar waarvan de effectiviteit op zijn minst twijfelachtig is. Hoe kies je een goede theoretische basis voor je lesontwerp, zodat de les ook een significant leereffect heeft?

Paul Kirschner is hoogleraar educatie bij de Open Universiteit. Hij publiceert onder andere in “Van 12 tot 18” en “Didactief” en heeft een veelgelezen eigen blog.

Uitreiking Educatieve Parel

Bij goed onderwijs hoort goed lesmateriaal. Educatieve auteurs maken goed onderwijs mogelijk. De Auteursbond heeft een wedstrijd uitgeschreven waarbij auteurs zijn uitgedaagd om rondom het thema “Is dit een feit” een les te ontwerpen. Welke inzending wint de “Educatieve Parel” en vormt daarmee een voorbeeld hoe een educatieve auteur zich kan onderscheiden?

Meer informatie op www.educatieveparel.nl.